Metalurģijas līgumpētījumi
un
mūsdienīgas metālliešanas tehnoloģijas

MHD Research Centre pētniecības institūta izstrādnes balstās uz Latvijas Universitātes un tās sadarbības partneru vairāk kā 20 gadu pieredzi metalurģijas zinātnisko un lietišķo pētījumu jomā, it īpaši, metālliešanas magnetohidrodinamikā.

Centrs tika dibināts 2011. gadā, sadarbojoties Latvijas Universitātei un privātam partnerim Dīlers Metāls, lai komercializētu zinātnisko pētījumu rezultātus. Centra darbības mērķis ir zinātnisko koncepciju īstenošana – inovāciju demonstrācija reālos ražošanas apstākļos.

Mūsu personāls un infrastruktūra ļauj īstenot dažādus sadarbības modeļus. Centrā ir uzstādīta 20 tonnu kausēšanas krāsns, kas ir pielāgota pētniecībai un pilna ražošanas cikla demonstrēšanai, ieskaitot degazāciju, filtrus, metālliešanas aprīkojumu, kas īpaši pielāgoti pētniecības vajadzībām ar novērošanas logiem, maināmiem elektromagnētiskiem sūkņiem, temperatūras un spiediena mērierīcēm un citiem komponentiem, kas nepieciešami pētījumiem reālos ražošanas apstākļos.

Centrs ir reģistrēts Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un sniedz līgumpētniecības, attīstības un industriālās demonstrācijas pakalpojumus šādās pamatjomās: materiālu elektromagnētiskā apstrāde, magnetohidrodinamika, plūsmas kontrole (elektromagnētiskie sūkņi, maisītāji, dozatori, kulstīklas), metalurģiskais process, liešanas tehnoloģijas priekš metālnozares piegādātājiem un citiem tirgus dalībniekiem, kā arī metālu atgūšanu no elektronikas atkritumiem. Centra laboratorijā ir pieejams analītiskais aprīkojums metālu paraugu sastāva, struktūras, temperatūras sadalījuma un citu parametru un faktoru kontrolei.

Centrs ir izveidojis un kā industriālais demonstrētājs uzstādījis uz pastāvīgajiem magnētiem balstītu elektromagnētisku sūkni un maisītāju alumīnija pārkausēšanai. Tas ir izstrādāts kā 20t alumīnija krāsns sānu maisītājs, taču koncepts strādā arī kā apakšējais maisītājs, taisnstūrveida kanāla sūknis un alumīnija izspiedējs. Praksē ir pierādīts, ka koncepts ir savietojams ar biezsienu krāsnīm (līdz 20 cm kā sūknim un līdz 50 cm kā maisītājam), nodrošinot enerģijas ietaupījumu 5-10 (!) reizes par aptuveni 20-60% zemākām izmaksām nekā AC induktori. Precīzi sasniedzamie parametri un cenas tiek sniegtas uz atsevišķu piedāvājumu bāzes. Pēc pieprasījums ir iespējama industriālā prototipa demonstrācija uz 20 t krāsns.

Pašreiz Centrs strādā pie šādām izstrādnēm:

  • Bez-kontakta ultraskaņas tehnoloģija kristalizācijas struktūras uzlabošanai un mikro un nano daļiņu izkliedēšanai kausējumos;
  • Uz pastāvīgiem magnētiem bāzēts elektromagnētiskais maisītājs kristalizācijas struktūras uzlabošanai tērauda izstrādājumu liešanā;
  • Bez-kontakta alumīnija kanāla plūsmas mērītājs;
  • Viena posma ferro-titāna ražošanas tehnoloģija no rutilas.

Par mūsu darbības rezultātiem var uzzināt mājaslapā https://www.mhdcentre.com

jaunu tehnoloģiju pielietojumu jomās, kā arī kopīgos pētniecības projektos.


Aicinām sadarboties zinātnisko pētījumu, komercializācijas un
jaunu tehnoloģiju pielietojumu jomās, kā arī kopīgos pētniecības
projektos.

KONTAKTI