Noslēgts līgums ar LIAA un uzsākta projekta īstenošana. Ar LIAA saskaņots projekta iepirkumu plāns. Uzsākta cenu aptauja pētniecības ārpakalpojumiem. Uzņēmuma pārstāvis devās divos ārvalstu komandējumos, lai tiktos ar potenciāliem komecializācijas sadarbības partneriem.

Uzņēmums piedalās CLEANTECH LATVIA atbalstītā forumā no 15. līdz 18.aprīlim 2015. GREEN BRIDGE FORUM 2015.