Sadarbībā ar zinātnisko institūciju izstrādāta prototipa komponenšu specifikācija un uzsākta cenu aptauja piegādēm. Uzsākta mārketinga aktivitāšu īstenošana. Uzņēmuma pārstāvis devās ārvalstu komandējumā, lai tiktos ar potenciālajiem komercializācijas sadarbības partneriem.

Uzņēmums piedalījās Tīro tehnoloģiju klastera projekta noslēguma kopsapulcē. Sīkāka info