SIA MHD Research Centre izsludina iepirkumu uz Metālapstrādes pakalpojumus un individuāli izgatavojamo detaļu piegādi SIA MHD Research Centre eksperimentālās izstrādnes vajadzībām

  1. Iepirkuma nosaukums “Metālapstrādes pakalpojumus un individuāli izgatavojamo detaļu piegādi SIA MHD Research Centre eksperimentālās izstrādnes vajadzībām ” ar ID Nr.MHD 2018/1.

  2. Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003, (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016.gada 05.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, pētījuma Nr.2.6. “Elektromagnētiskā kristalizatora izstrāde speciālu sakausējumu ar sīkgraudainu struktūru iegūšanai metalurģiskā ceļā” ietvaros.

  3. Iepirkuma metode un nosaukums: iepirkums par tiesībām veikt Metālapstrādes pakalpojumus un individuāli izgatavojamo detaļu piegādi SIA MHD Research Centre eksperimentālās izstrādnes vajadzībām saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

  4. Piedāvājuma iesniegšanas laiks: piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām, kas norādītas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (https://pvs.iub.gov.lv/show/525610) publicētajā uzaicinājumā. Piedāvājuma iesniegšana: līdz 20/02/2018 plkst.10:00.

  5. Piedāvājums iesniedzams personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: "Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119.

Iepirkuma dokumentācija: Nolikums, Rasējumi