SIA MHD Research Centre organize cenu aptauju Impulsa vadības bloka piegādei

  1. Iepirkuma nosaukums “Impulsa vadības bloka piegādei” ar ID Nr.MHD 2018/2.

  2. Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003, (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016.gada 05.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, pētījuma Nr.2.6. “Elektromagnētiskā kristalizatora izstrāde speciālu sakausējumu ar sīkgraudainu struktūru iegūšanai metalurģiskā ceļā” ietvaros.
  3. Iepirkuma metode un nosaukums: pretendentu cenu aptauja iepirkumā “Impulsa vadības bloka piegāde”

  4. Pasūtītāju mājas lapā publicētajā paziņojumā noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 08.02.2018. plkst.10:00

  5. Piedāvājums iesniedzams personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: "Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119.

Iepirkuma dokumentācija: Nolikums.