SIA “MHD Research Centre” sadarbībā ar SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekta “Mašīnbūves Kompetences centrs izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003, ietvaros 2016.gada 01.oktobrī ir uzsācis īstenot pētījumu Nr. 2.6 “Elektromagnētiskā kristalizatora izstrāde speciālu sakausējumu ar sīkgraudainu struktūru iegūšanai metalurģiskā ceļā”.