Pie mums viesojas Zviedijas uzņēmuma ABB pārstāvis, kuram tiek darbībā demonstrēts izstrādātais pastāvīgo magnētu šķidra alumīnija sūkņa industriāla mērogaprototips.