Noslēgts līgums ar prototipa izgatavošanai nepieciešamo tehnoloģisko komponenšu piegādātāju. Uzsākta cenu aptauja par prototipa materiālu piegādi un izgatavošanas pakalpojumiem.