Pie mums viesojas Zviedijas uzņēmuma ABB pārstāvis, kuram tiek darbībā demonstrēts izstrādātais pastāvīgo magnētu šķidra alumīnija sūkņa industriāla mērogaprototips.

Noslēgts līgums par prototipa materiālu piegādi un izgatavošanas pakalpojumiem. Norit darbs pie prototipa izgatavošanas.

Noslēgts līgums ar prototipa izgatavošanai nepieciešamo tehnoloģisko komponenšu piegādātāju. Uzsākta cenu aptauja par prototipa materiālu piegādi un izgatavošanas pakalpojumiem.

Sadarbībā ar zinātnisko institūciju izstrādāta prototipa komponenšu specifikācija un uzsākta cenu aptauja piegādēm. Uzsākta mārketinga aktivitāšu īstenošana. Uzņēmuma pārstāvis devās ārvalstu komandējumā, lai tiktos ar potenciālajiem komercializācijas sadarbības partneriem.

Uzņēmums piedalījās Tīro tehnoloģiju klastera projekta noslēguma kopsapulcē. Sīkāka info

Pabeigta pētniecības pakalpojumu cenu aptaujas piedāvājumu izvērtēšana, noslēgts līgums ar zinātnisko institūciju. Veikta cenu aptauja projekta mārketinga aktivitātēm. LIAA iesniegts avansa pieprasījums.

2015. gada 9. novembrī uzņēmums piedalījās piedalās Tīro tehnoloģiju klastera rīkotajā semināru, kura galvenais mērķis bija izveidot CLEANTECH LATVIA kompetenču karti – pārskatāmu un informatīvu materiālu par klastera biedru kompetencēm un pieredzi. Sīkāka info