Pakalpojumi

  • Materiālu sastāva un kvalitātes analīze.

  • Metalurģiskā aprīkojuma testēšanas un demonstrēšanas pakalpojumi.

  • Pētniecības un attīstības projektu vadība un līgumpētījumi.

  • Hidrodniamiskie un elektrodinamiskie skaitliskie modeļi.