„Energoefektīva alumīnija kausējumu sūkņa izstrāde”.

Projekts Nr.NOFI/LV06/NAGS/03/16. Līgums Nr. NP-2015/36.

Projekta mērķis - Izsrādāt jaunu energoefektīvu alumīnija kausējuma sūkni - par pamatu izmantojot Latvijas Universitātes fizikas institūta izstrādnes, kas paredz cilindrisku rotējošu pastāvīgo magnētu sistēmu izmatošanu kustības inducēšanai šķidros metālos.

Projekta apraksts - Pastāvīgo magnētu tehnoloģijām attiecībā pret pašreiz plaši izmantotajiem 3-fāzu induktoriem ir vesela rinda priekšrocību. Līdz šim pastāvīgo magnētu sistēmas izmantoja praktisi tikai metāliem ar relatīvi zemu kušanas temperatūru, jo bija iespājams izmantot plāmnas rezervatūru un kanālu sienas, kas ļāva saniegt ievērojasmas magnētiksā lauka intensitātes vērtības šķidrajā metālā, izmantojot arī patstāvīgos magnētus.


norway grants